Com podem ajudar

Perquè contractar-nos?

Com a facilitadors i formadors externs, no estem massa a prop del problema, així que ens podem concentrar plenament en guiar l’equip i assolir els resultats desitjats.

Formació i facilitació de processos d’innovació

Aprèn les millors pràctiques de gestió de la innovació i redissenya productes, serveis i la forma en com influir en els teus usuaris.

Els nostres tallers

1. Taller d’avenç ràpid

El taller d’avenç ràpid en innovació és un sessió de treball al llarg d’un matí dissenyada per ajudar a comprendre i experimentar els diferents passos del disseny centrat en les persones, on es treballa en un repte per a un usuari real.

Duració: 5 hores.

Tamany ideal de l’equip: 5-6 persones.

Resultat: Aconseguir noves perspectives sobre un problema i familiaritzar l’equip amb les metodologies d’innovació.

Sol·licita més informació.

2. Programa de formació en innovació

El programa de formació en innovació és una formació de desenvolupament de competències transversals de quatre dies que es centra en el desenvolupament d’aspectes com ara la resolució de problemes, la gestió del temps, la comunicació, el treball en equip i l’adaptabilitat, experimentant els diversos principis i fases de les metodologies de disseny centrat en les persones.

Duració: 4 dies consecutius.

Tamany ideal de l’equip: 5-6 persones.

Resultat: Aconseguir les primeres solucions a problemes amb prototips testats de baixa/mitjana fidelitat.

Sol·licita més informació.

3. Tallers a demanda

Els tallers a demanda són tallers per a executius, caps d’unitat de negoci i els seus equips, que volen construir una cultura eficient i col·laborativa per donar suport al desenvolupament d’objectius de l’empresa, aprenent filosofies i metodologies d’innovació i obtenint una solució tangible en forma de prototip.

Duració: 8 tallers no consecutius.

Tamany ideal de l’equip: 5-6 persones.

Resultat: Aconseguir una solució sòlida per a un gran repte i un prototip de mitja/alta fidelitat testat i llest per desenvolupar i implementar.

Sol·licita més informació.